Dolar 18,7800 0.36%
Euro 20,1575 1.2%
Gram Altın 1.209,54 -0,31%
Çeyrek Altın 2.022,00 -0,79%
Yarım Altın 4.043,00 -0,81%
Tam Altın 8.026,23 -0,17%
ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN DESTEK TALEP EDİLDİ

ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN DESTEK TALEP EDİLDİ

ABONE OL
28 Ağustos 2020, 12:02:19
“COVİD-19 SALGINININ GÖLGESİNDE EĞİTİM: RİSKLER VE ÖNERİLER”

Başkan Ceylan, “Tokat’ta 100.000 öğrencinin ihtiyaçlarının istenilen düzeyde karşılanması oldukça zordur. Veliler maske, el hijyeni, dezenfektan gibi önemli ihtiyaçlarda kendilerine düşen desteği sağlamalıdır, ellerini ceplerine atmalıdır.” Dedi.

Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan, yaptığı açıklamada ‘Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler ve Öneriler’ raporunu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye ilettiğini ifade etti.

Başkan Ceylan, raporda okulların açılması konusundaki tartışmalara katkıda bulunmayı ve hangi şartlarda açılması gerektiğini, okullar açılırken ve okullar açıldıktan sonra hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini, okulların açılmadığı bir senaryoda uzaktan/online eğitimlerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda öneriler yer aldığını belirtti. Ceylan ayrıca salgın döneminde okul kapatmaları, sosyal izolasyon, karantina, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi uygulamaların hem eğitim sistemi hem de okul toplumu üzerindeki olumsuz etkilerini, politika yapıcıların ve karar alıcıların okulları açma sürecinde tahmin etmesi ve buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladıklarını sözlerine ekledi.

Velilerin eğitimde önemli rolü olduğuna dikkat çeken Başkan Ceylan, “Eğitim hizmetlerinin en önemli ayağı velilerimiz telafi eğitimi, uzaktan eğitim süreçlerinde başrolde oynamalı yapılan yönlendirmelere harfiyen uymalı okul idareleri ve öğretmenlerimizi desteklemelidir. Tokat’ta 100.000 öğrencinin ihtiyaçlarının istenilen düzeyde karşılanması oldukça zordur. Veliler Maske, El hijyeni, dezenfektan gibi önemli ihtiyaçlarda kendilerine düşen desteği sağlamalıdır, ellerini ceplerine atmalıdır.” Şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLER, ÖĞRENME KAYIPLARI YAŞAMIŞLARDIR”

Öğretmenlerin sınıflarında değil, bilgisayarlarıyla uzaktan eğitim gerçekleştireceğini ifade eden Ceylan, “ Bu dönemin tüm kesimler üzerinde oluşturacağı strese de dikkat edilmeli ve gereğinden fazla yüklemelerde bulunulmamalı diye düşünüyoruz. Okulların uzun süreli kapanması, bu dönemde çocukların öğrenme motivasyonlarının kaybolması, bazılarının uzaktan/online derslere erişememesi ve katılamaması gibi birçok nedenle öğrenciler, öğrenme kayıpları yaşamışlardır. Uzaktan/online eğitim sürecinde sosyoekonomik olarak daha avantajlı olan ve daha eğitimli aileler çocuklarına fiziksel ve teknolojik imkanlar sunarken ve çocuklarına öğrenme konusunda destek ve motive sağlarken sosyoekonomik olarak dezavantajlı aileler çocuklarına fiziki ve teknolojik olarak yeterli destek sağlayamamakta, çocukların derslerine yardım etme ve motive etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu durum ise eğitim sistemlerinde var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Çocukların okul ile kurdukları bağ azalmaktadır. Bu ise okul terki riskini artırmaktadır. Sosyal izolasyon nedeniyle çocukların arkadaşlarından ve sosyal etkileşimden mahrum kalması, hastalık ve salgın kaygısı çocuklarda duygusal ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Okulların yeniden açılması, zamanlaması, koşulları ve süreçleri ele alan okullarda eğitimin nasıl sürdürülmesi gerektiğini inceleyen çeşitli politika öneri belgeleri hazırlanmıştır. Okulların kapanmasının neden olduğu birçok olumsuz durumdan dolayı UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası, INEE gibi kuruluşlar, hastalık yayılımının yavaşladığı, güvenli bir ortam oluştuğunda okulların açılmasını ve yüz yüze eğitim sürecinin başlamasını oldukça güçlü bir şekilde tavsiye etmektedir. Türkiye yeni aldığı karar ile 31 Ağustos’ta online eğitimle ve 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş olarak okulların açılacağını ilan etmiştir.” Dedi. 

Başkan Ceylan Önerilerini şöyle sıraladı:

“Temel protokolleri ve parametreleri içeren rehber hazırlanmalı: Okulların açılması için karar verme parametrelerini içeren bir ulusal rehber hazırlanmalıdır. Okulların hangi şartlarda açılacağı, hangi şartlarda eğitime ara verileceği, okullarda uyulması gereken protokoller ve kurallar, hijyen, maske ve sosyal mesafe ilkeleri okullarda nasıl uygulanacağı okulların eğitime nasıl hazırlanacağı gibi konular bu rehberde yer almalıdır. Rehber ulusal düzeydeki ilkeleri tanımlamalı, iller ve ilçeler bu rehbere göre karar almalıdır.

Okulları açmak için daha esnek bir yapı planlanmalı: Hastalık kontrol altına alındığında okulları açmak temel hedef olmalıdır. Okulları açarken merkeziyetçi bir yaklaşım yerine, vakaların olmadığı yerlerde, belirli kademe ve sınıf düzeylerinde kısmi olarak da okulların açılabileceği dikkate alınmalıdır Özellikle sınıf mevcutları kalabalık okullarda sınıf mevcutlarını azaltmak için ikili eğitim uygulamasına başlama kararı alınabilir. İkili eğitim yapılan sınıf mevcudunun çok kalabalık olduğu okullarda yarı zamanlı online eğitim ve yüz yüze eğitim uygulamaları düşünülebilir.

Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerle etkili bir iletişim stratejisi kurulmalı: Öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleri okulların açılışına hazır hale getirmek için etkili bir iletişim stratejisi ile açık ve şeffaf bir şekilde tüm bilgiler paylaşılmalıdır.

Hastalıktan korunma ve güvenliği sağlamak için önlemler alınmalı: Okullar açıldıktan sonraki en temel husus öğrenci ve çalışan sağlığını koruma, güvenliğini sağlama olmalıdır. Bunun için okulların sağlık ve güvenlik eksenli olarak denetimleri etkin bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, okulda çocukların toplu halde bulunacakları etkinlikler düzenlenmemeli, sınıflar ve teneffüs saatleri bu ilkelere göre düzenlenmelidir.

Zihinsel ve psiko-sosyal refaha özen gösterilmeli: Uzun süreli kısıtlamalar, izolasyon, kaygı ve korkular, yakınların kaybı gibi hususlar öğretmen ve öğrencilerin zihinsel ve duygusal sağlıklarında olumsuz etkileri olmuştur. Öncelikli olarak öğretmen ve öğrencilerin zihinsel ve duygusal durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmalı ve destekleyici çalışmalar yürütülmelidir.

Okullara ayrılan kaynaklar artırılmalı: Okulların hijyen kalitesinin artırılması, temizlik ve güvenliğinin sağlanması için yeni eleman alımı, sınıf mevcudunun azaltılması, yeni sınıfların açılması, ihtiyacı olan öğrencilere destek verilmesi gibi hususlar için okullara ek kaynak verilmelidir. Ayrıca, uzaktan eğitim ihtimali dikkate alınarak evinde tablet, bilgisayar olmayan öğrencilere bu tür dijital araçlar sağlamak için kaynak ayrılmalıdır.

Öğrenme kayıpları tespit edilmeli ve telafi eğitimi yapılmalı: Öğrenme kaybını azaltmak ve okul kapanmaları sonrasındaki eşitsizliklerin büyümesini engellemek için mutlaka bir telafi eğitim programı düzenlenmelidir. Bunun için öğrencilerin bilgi düzeyleri tespit edilmeli, öğrenci düzeyine uygun bir telafi eğitimi programı hazırlanmalıdır.

Uzaktan eğitim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmalı: Öğrencilerin öğrenme düzeyleri düzenli periyotlarla merkezi test/sınavlar ya da öğretmenlerin kendi geliştirdikleri ölçme araçları ile mutlaka değerlendirilmelidir. Amaç, öğrencilere not vermek değil, öğrenci motivasyonlarını artırmak, öğrenme düzeylerini tespit etmektir. Kademeler arası geçiş sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için telafi eğitimine özel olarak önem verilmelidir.

Esnek ve ihtiyaca uygun müfredat ile eğitim planlanmalı: Okulların açılması ile birlikte sınıftan ve uzaktan eğitim ihtimali dikkate alınarak eğitime başlanmalıdır. Öğrenme kayıplarını dikkate alarak, bazı okullarda sınıf kalabalıklığı dolayısıyla yarı yüz yüze yarı online eğitim yapılamayacağı dikkate alarak planlama yapılmalı, hangi derslerin online ve uzaktan yapılacağı kararlaştırılmalıdır. Bu planlama merkezi olarak değil, okulun insan kaynakları kapasitesi dikkate alarak yapılmalıdır.

Okul terki riskine yönelik çalışmalar yapılmalı: Uzun süredir yüz yüze eğitim almayan ve online/uzaktan eğitime katılmayan çocukların okul ile bağlarının zayıfladığı dikkate alınmalı ve okul terki yaşanmaması için önlemler alınmalıdır.

Daha kaliteli bir eğitim için öğretmenlere gerekli destekler sağlanmalı: Öncelikle öğretmenlerin de bu süreçte etkilendiği unutulmalıdır. Öğretmenlere hem kendileri ve aileleri için hem de öğrencilerine yardımcı olmak için destek sunulmalı, bilgilendirici çalışmalar ve eğitimler düzenlenmelidir. Öğretmenlerin çocuklara gerekli psiko-sosyal destek sağlaması, fiziksel mesafeyi dikkate alarak sınıf temelli öğretim sunması, sınıf temelli ve online eğitimi birleştirerek öğretim yapması, ihtiyaç duyanlara yönelik telafi eğitimler yapabilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak müfredatı düzenlemesi, uzaktan eğitim ihtimali dikkate alınarak dijital teknolojileri kullanma ve uzaktan eğitim konularında desteklenmesi gerekmektedir.

Eğitim sistemi gelecek krizlere karşı hazırlıklı hale getirilmeli: Hem Türkiye hem de dünya bu salgına hazırlıksız yakalandı. Eğitim sisteminin muhtemel krizler için hazır hale getirilmesi, öğretmen adayları ve öğretmenlerin acil durumda eğitim ve dijital eğitim konularında yetkinliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.”

ogrenci velilerinden destek talep edildi

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments