takip et takip et takip et
Köşe Yazıları

1 Ekim 2019 - 09:45:42 - 120 Okunma

TOKAT KİTAP GÜNLERİ / KİTAP VE BİLGİ ÜZERİNE

Tokat Kitap Günleri

Türkiye’de kalkınma ve gelişme daha çok yol, köprü, bina vb. maddî yatırımlarla ölçülür. Oysa; asıl yatırım; insan ve toplum için yapılan yatırımlardır. Bu bağlamda Tokat’ta son üç yıldır, gelecek için ümit verici çok değerli etkinlikler yapılıyor. Bunların başında da Tokat Kitap Günleri geliyor. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Kent Konseyi’nin işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilenTokat Kitap Günleri, Tokat’a bir kitap fuarından çok daha fazla değer katmaktadır. Öncelikle, şunu açıkça belirtmek gerekir ki kitap fuarları, çok boyutlu, çok masraflı ve bir o kadar da zahmetli etkinliklerdir. Bu yükün altına girmek için cesaret yetmez; işbirliği ve güç birliği gerektirir.

Tokat Kitap Günleri kapsamında birbirinden değerli birçok şair ve yazar ilimizi teşrif ettiler. Bu durum bile, başlı başına büyük bir ilerleme hamlesidir ve gözle görülmeyen birçok yararı beraberinde getirmiştir. Kaldı ki Tokat Kitap Günleriçerçevesinde iki hafta boyunca Tokat’ta; caddelerde, okullarda kitaplar, yazar ve şairler konuşulmuştur. Öğrencilerin, öğretmenlerin, toplumun farklı kesimlerinin katıldığı değişik mekânlarda etkinlikler düzenlenmektedir. Sanatın, edebiyatın kapıları aralanmış; sohbet ve muhabbet meclisleri kurulmuştur. Bu sayede, kim bilir, yarınlarımızın güvencesi kaç yavrumuzun yüreğine dokunulmuş, kaç çocuğumuzun gönlü kazanılmış, kaç gencimiz yeni kitaplarla; yeni dünyalarla tanıştırılmış olunacaktır?

Tokat Kitap Günleri, her geçen yıl daha da ivme kazanmaktadır. Geleneksel hâle gelmesini arzu ettiğimiz bu etkinlik, bence Tokat için en yararlı sosyal projelerden birisidir. Bir sonraki yıl, daha uygun mevsimde ilçe, belde ve hatta köylerle eşgüdümlü yapıldığında, eminim çok daha faydalı ve verimli geçecektir. Bütün Tokatlılar da bu muhteşem etkinliğe hem ziyaret ederek hem de kitaplar alarak ve en önemlisi de okuyup okutarak katkı sunmalıdırlar. Biz de bu etkinliğe katılarak karınca kararınca ve mütevazı bir şekilde katkı yapmaya çalışıyoruz.

Okuma Kültürü

İnsan, yaratılışı gereği öğrenme ve anlama merakı içindedir. Öğrenmek, özü itibariyle kendi kendine gerçekleşen bir eylemdir. Ancak, ortam ve şartlar oluşturulmazsa, kendi kendine öğrenme yetersiz kalabilir. Bu bakımdan öğrenme ve anlama ihtiyacını karşılayacak bir eğitici/öğretici ve bir yapı gerekir.  Okumak ve öğrenmek, medeni hayatın iki önemli eylemi olmak yanında hayatı anlama ve anlamlandırmanın da gereğidir. Okumayan ve öğrenmeyen insan, meyvesiz kuru bir ağaca benzer. Toprak suya nasıl hasretse, insanın kalbi ve beyni de okumaya ve okuma sonucu elde edilen bilgilere o derece muhtaçtır. Okuma, kalbin ve beynin de doğal gereksinimleridir. Kalpteki duyguların inceliği, zerafeti ve nezaketi ancak okumakla mümkün olabilirken beynin etkin kullanımı için de okumak şarttır. Okuma alışkanlığını kazanmış olan bireyin duyguları nazikleşir; beyni etkili kullanma melekeleri ise çok daha gelişir.

Kitap ve Bilginin Değeri

Kitap okumanın birçok yararı vardır. Her şeyden önce, okumak, insanın en doğal ihtiyaçlarından birisidir. Nitekim, bu ihtiyaç yeterince karşılanmazsa, insani duygular olumsuza ve yanlışa kayabilmektedir. Günümüz şartlarında insanlar ve devletler arası ilişkiler bunun somut örnekleridir. O bakımdan öncelikle okumanın somut yararlarını gözler önüne sermekte fayda görmekteyiz:

√Okumak, kendini bilmektir!

√Okumak, Hakk’ı bilmektir!

√Okumak, insanı huzur ve mutluluğa götürür.

√Okumak, her dem taze kalmaktır.

√Okumak, algılama ve anlamanın anahtarıdır.

√Okumak, geniş bir ufuk ve bakış açısı kazandırır.

Okumanın yararları saymakla bitmez. Her kitap, yeni dünyadır, keşfedilmeyi bekler. Okuduğumuz her kitap, bizi başka dünyalara taşır. Okumak, düşünen, üreten, eleştiren ve duyarlı bireyler yetiştirmenin tek yoludur. Okumak, insana özgüven kazandırır. Okumak, insanı zararlı insanlardan ve alışkanlıklardan korur. Okumak, bireylerin problem çözme, karar verme, planlama, yeni fikirler üretme ve fikirlerini yayma, duygusal zekâsına katkı sağlamada ilaç gibidir. Okumak, empati kurabilmek, kendi kararlarını verebilmek, yaşına uygun olgunlukta davranabilme kabiliyeti kazandırır. Okuma alışkanlığı, aslında her derdin devasıdır. İnsanı hak ve hakikate götürür. Millet, vatan, bayrak, devlet duygularını güçlendirir.

Bilgiye Erişim ve Okuma Alışkanlığı

Yüce Yaratıcı, insanlara akıl vermiş, akıllarını kullanmaları için de peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Elbette, bunda bir hikmet vardır. İlahî kitaplar; okumak, anlaşılmak ve yaşanmak için indirilmiştir. Beşerî kitaplar da bu ilahî kitaplara ulaşmada aracı kitaplardır. İnsan aklı, dağınık bir bahçeye benzetilebilir; eğer, kendi hâline bırakılırsa, hiçbir ürün alınamaz.  Oysa, temizlenir ve tanzim edilirse, çok yararlı ürünler yetiştirilebilir. İnsan beynini düzenlemenin en güvenilir yolu kitap okumak suretiyle gerçek bilgiye ulaşmaktır. Bireysel ve toplumsal huzurun, gelişme ve kalkınmanın en emin yolu kitap ve bilgiden geçer. Kitapsız ve bilgisiz hiçbir toplum, uzun vadede ayakta kalamaz.

Aydınlanma çağında çocuklarımıza okumayı acaba nasıl sevdirebiliriz? Bunun en önemli adımı aile bireylerinin -tabiî ki en başta anne ve babaların- kitap okuma konusunda örneklik etmeleridir. Aile içi iletişimde televizyona ve sosyal medyaya ayrılan zamanın en az birkaç katını okumaya ayırmak gerekir. Okumayla elde edilen yeni bilgi ve deneyimler aile için iyi bir sohbet konusu olabilmelidir.Aileler, okuma kaynaklarına ayıracakları parayı ihtiyaç listelerinin başına koymalı; hiçbir harcamadan çekinmemelidirler. Böylelikle, çocuklar bu yönde motive edilmelidir.

Çocukta okuma isteğini uyandırmak için üç kavrama ihtiyacımız var: Sevgi, İlgi ve Merak. Çocuğun en doğal ihtiyacı sevgidir. İlgi, -her ne kadar adı konulmamışsa da- herkesin gereksinim duyduğu bir duygudur. Dünya’nın en harika eğitmenleri olan anne ve babalar hem çocuklarının sağlığı için hem de onlara iyi bir örnek olabilmek için çocuklarına sevgi ve ilgiyi en üst düzeyde göstermelidirler. Anne ve babanın sevgi ve ilgisini hisseden çocuklar ise, onların davranışlarını tekrar edecektir. İşte bu noktada anne ve babaların çocuklarına minik dokunuşları çocukta kitaplara karşı ilgi ve merak doğuracaktır. Böylelikle kitabı giden yol açılmış olacaktır. Anne ve babalar, en kıymetli zamanlarını kitap okumaya ayırır, çocuklarına kitap okur ve çocuklarına hediye olarak kitap alır ve birlikte kitapla ilgilenirlerse, okuma alışkanlığına adım adılmış olur.

Okullarda okuma alışkanlığının sürdürülebilir olması ise, en çok öğretmenlere bağlıdır. Öğretmenlerin çocukları yakından tanıyarak onların mizaçlarına göre, ruhlarına yapacakları minik dokunuşlar, okuma alışkanlığını kalıcı duruma getirecektir. Bu alışkanlığı pekiştirmek üzere, ilköğretim okullarında, bütün derslerin dışında ‘okuma dersi’ adı altında bağımsız ve sınavsız bir ders konulmalı; bu saatlerde yapılan ve başarılarını doğrudan etkileyecek olan bu toplu okuma etkinlikleri, bir biçimde öğrencilerin karnelerine yansıtılmalıdır.Bütün okullarda, ciddi ödüller içeren okuma yarışmaları düzenlenmeli ve çok kitap okuyan öğrencilere toplum içinde özel bir saygınlık kazandırılmalıdır.

İmza Günleri Ne Anlama Geliyor?

Kitap fuarları sayesinde ulusal ve yerel yazarlar okuyucularla tanışma, kaynaşma ve en önemlisi de sohbet etme imkânı bulurlar. Böylelikle, özellikle çocuklara ve gençlere kitapla ve yazarlarla görüşme fırsatı doğar. Bu duyguyu tadan çocuk ve genç, doğal olarak kitaba ve bilgiye merak sarar. İmza günlerinin bilim adamları, yazar ve şairler, sanatçılar, araştırmacılar ve beyin emektarları açısından da yararı vardır. Okuyucusu ile temas edenbilim adamları, yazar ve şairler, sanatçılar, araştırmacılar ve beyin emektarları, her fuar sonrasında daha bir motive olarak yeni ve farklı çalışmalara kulaç atarlar. Bu arada, imza günlerini her bir şahıs için bir günle sınırlandırmak, her açıdan yararlıdır.

Kitap fuarları kendi içinde bazı riskleri de barındırmaktadır: Bugüne kadar 4000 civarında kitap okumuş, ulusal ve uluslararası dergilerde 200’den fazla yazısı ve 56 kitabı yayımlanmış birisi olarak bazı gözlemlerim oluştu. Bu tür kitap günlerinde “popülerizm” kimi zaman, gerçek bilim adamları, yazar ve şairler, sanatçılar, araştırmacılar ve beyin emektarları gölgelemektedir. Fuarlarda kitapla ilgisi olmayan ancak popüleritesi yüksek sunucu, spiker, reklamcı vb. simalar, düzenleyenlerin maddî gücünü, ilgi ve enerjisini emebilmektedir. Bu bağlamda, 3.Tokat Kitap Günleri’nde  Sayın Prof.Dr.İlber ORTAYLIve diğer onur konuklarını seçimi isabetli olmuştur. Ayrıca, Tokat’ın verimli topraklarından yetişen üretken yazarımız Ahmet Günbay YILDIZ’ın da Tokat Kitap Günleri’ne katılması sevindiricidir. Gönlüm arzu eder ki gelecek kitap günlerinde Prof.Dr.Aziz SANCAR gibi uluslararası değerlerimiz de Tokat’ta misafir edebilsek!

Tokat Kitap Günleri gibi emek ve çaba gerektiren böylesi bir etkinlik ancak çok paydaşlı işbirliğiyle gerçekleştirilebilir. Nitekim öyle de olmaktadır. Bu bağlamdaen başta;Tokatımız için arı gibi çalışan değerli milletvekillerimiz Av.Yusuf BEYAZIT, Kadim DURMAZ, Av. Özlem ZENGİN, Av. Yücel BULUT ve Av. Mustafa ARSLAN’a teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde; gece gündüzTokat için koşturan, ilimizi kitaba doyuran Tokat Valimiz Dr.Ozan BALCI olmak üzere,bu işin baş mimarı Tokat Belediye Başkanımız Av.Eyüp EROĞLU ve çalışma arkadaşları; Millî Eğitim Müdürümüz Murat KÜÇÜKALİ; Kent Konseyi Başkanımız Abdullah GÜRBÜZ ve Millî Eğitim Şube Müdürü Dr.MuratAĞAR’acandan tebrik ve yürek dolusu şükranlarımı arz ediyorum. Bu arada; arka planda çok ciddî emek ve zaman harcayan okul müdürleri, kitap dostu ve proje koordinatörü KezibanYILDIRIM ÖZCAN, çok değerli eğitimci/yazar/şairlerimizden Ali BAL ileMustafa UÇURUM ve değerli öğretmenlerimiz,  Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği üyeleri, Tokat’a farklı bir çizgi kazandıran Çizgi Kitabevi adına Mehmet ERYILMAZ;  her biri birbirinden değerli bilim adamları,  kalem erbabı şair ve yazarlarımız, sanatçılarımız ve emektarlarımızolmak üzere, elbette kitap günlerini onurlandıran ziyaretçilere; her biri bir çiçek gibi kitap günlerini renklendiren minik yavrularımıza ve emeği geçen herkese Tokatlı bir kalem erbabı olarak teşekkür ve minnettarlık duygularımısunuyorum…

"Ertuğrul Yaman" diğer yazıları için tıklayın.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
PressTR.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

PressTR

tokat haberleri

tokat haber

tokat haber 60

tokat gazetesi

tokat gündem

tokat merkez haberleri

son dakika tokat haberleri

tokat haberi
tokat haberi oku