Dolar 32,9244 0.02%
Euro 35,3874 -0.05%
Gram Altın 2.470,23 0,03%
Çeyrek Altın 4.104,00 0,02%
Yarım Altın 8.201,00 0,02%
Tam Altın 16.257,59 0,03%
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun
TOKAT İL GENEL MECLİSİ’NİN GÜNDEMİNDE DEPREM VAR

TOKAT İL GENEL MECLİSİ’NİN GÜNDEMİNDE DEPREM VAR

ABONE OL
31 Mart 2023, 16:06:41

Tokat İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, Nisan ayı gündemi için toplanacak. Meclis, ilimizdeki depremzedeler özelinde yapılan çalışmalar ile birinci derece deprem bölgesi olan Tokat için alternatif yolların bakım çalışmalarını görüşecek ve karara bağlayacak. Toplantı, 23/5.Dönem 4.Toplantısı olarak 3 Mart Pazartesi günü Av. Erol Duyum başkanlığında yapılacak. Görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri ise şöyle şekillendi;

 • “5302 sayılı Kanunun 14.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi uyarınca, İl Genel Meclisinin Mart/2023 ayında yaptığı olağan toplantıda alınan kararların üyelere dağıtılması.
 • İl Özel İdaresinin 2022 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimine dair Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 • D Encümenine 3 Üye Seçimi. (Gizli Oyla)
 • İhtisas Komisyonlarının ve bu komisyonlarda görevlendirilecek üye sayısının belirlenmesi. (İşaretle Oylama)
 • İhtisas Komisyonlarında görev alacak üyelerin belirlenmesi. (İşaretle  Oylama)
 • Üyesi bulunduğumuz Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin 2023 yılı katılım payı olan 250.000,00.-TL.’ nin ilgili bütçe tertibinden ödenmesine ilişkin il Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/03/2023 tarih ve 33212 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Niksar OSB kanalizasyon şebekesinde çeşitli sebeplerden dolayı arızaların meydana geldiği, insan sağlığına arar verdiği gerekçesiyle uygun bir yere fosseptik çukuru yapılması ve yapım için gerekli olan ödeneğin OSB Kurucu Üyelerince karşılanması talebine ilişkin İl Özel İdaresi Bilgi işlem Müdürlüğünün 14/03/2023 tarih ve 32867 sayılı teklif yazı ve ekinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İlimiz Merkez Batmantaş Köyü 127 ada 1 parselin güneyi ve 103 ada 88 parselin kuzeyinde orman sınırları içerisinde bulunan su kaynağının Köye getirilmesi ve orman izninin alınabilmesi bakımından, söz konusu kaynağın Batmantaş Köyü Tüzel Kişiliğine tahsis talebine ilişkin İl Özel idaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 14/03/2023 tarih ve 32865 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Niksar İlçesi Akıncı Köyü 130 ada 138 parseldeki orman sınırları içerisinde bulunan su kaynağının Köye getirilmesi ve orman izninin alınabilmesi bakımından, söz konusu kaynağın Akıncı Köyü Tüzel Kişiliğine tahsis talebine ilişkin İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 14/03/2023 tarih ve 32866 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Niksar İlçesi Işıklı Köyü Karabayır Mahallesi köy yerleşik alan ve civan sınırlarının tespitine ilişkin İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 21/03/2023 tarih ve 33149 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
DİKKAT!  Chp’li Durmaz TBMM’de Çifiçi Emeklilerinin Hakları Hakında Konuşma Yaptı

1680265340

 • Reşadiye İlçesi Köklü Köyü Küçükbük Mahallesi köy yerleşik alan ve civan sınırlarının tespitine ilişkin il Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 33290 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez GOP Ortaokulunun bulunduğu Yenitabakhane Mah. 115 ada 7-8-81-82 parsellerde ifraz, tevhit, yola terk vb. işlemler yapıldıktan sonra söz konusu parsellerin 93 parsele dönüşmesi nedeniyle bahsi geçen taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı (inşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesi talebine ilişkin İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2023 tarih ve 33368 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Niksar İlçesi Gürçeşme Beldesi ve Sarıyazı Köyünde İdaremizce kamulaştırılması talep edilen 3 adet taşınmaz için Niksar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan davalar sonucunda mahkemece belirlenen 1.916.679,59.-TL. kamulaştırma bedelinin yatırılması gerektiğinden, bedelin ödenebilmesi için gerekli ödeneğin temin edilmesi ve kamulaştırma işleminin devam edip etmeyeceği talebine ilişkin İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2023 tarih ve 33362 sayılı teklif yazı ve eklerinin görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İl Genel Meclisinin Eylül/2022 ayı kararlarının incelenerek sonucuna ilişkin Meclis ve Encümen Kararlarını izleme Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Reşadiye İlçesi Akdoğmuş Köyü içme suyu sondaj işinin 2023 yılı yatırım ve çalışma programına dahil edilmesi talebine ilişkin Köy İşleri Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Mülkiyeti İdaremize ait Zile İlçesi Yunusemre Mah. 642 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz, Zile ilçesi Minareisağır Mah. 465 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, Zile ilçesi Alacamescit Malı. 34 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile Reşadiye İlçesi Emirşeyh Yakup Mah. 251 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı (inşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesi talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İdaremize ait ekonomik ömrü dolduğundan dolayı servis dışı tutulan 1986 model Komatsu marka greyderin Almus ilçesi Bağtaşı Köyü Tüzel Kişiliğine bedelsiz devir talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İştirakçisi olduğumuz Zile Organize Sanayi bölgesinde 2022 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında araştırma yapılması talebine ilişkin Şirketler ve İştirakler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Türkiye’nin birçok yerinden özenle toplanan ata tohumlarını koruyup çoğaltıp kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri canlandırmak için kayıtlı çiftçilerimize dağıtılarak destek olunması talebine ilişkin Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İl Özel idaresine ait sulama göletlerinin depreme dayanıklılığının araştırılması talebine ilişkin Orman, Gölet ve Su Ürünleri Komisyonu ile Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Sulusaray İlçesi Bayazıt Köyü 103 ada 65 parseldeki taşınmaz üzerinde yapılacak köy yerleşme planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme ve Proje Takip Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Niksar İlçesi Sarıyazı Köyünde mülkiyeti İdaremize ait 130 ada 3 parsel, 129 ada 5 parsel, 128 ada 1 parsel, 127 ada 1 parsel, 126 ada 1 parsel ve 125 ada 1 parselde kayıtlı tarla vasıflı toplam 488.926,91 m2 lik taşınmaz için Seracılık Alt Yapısını Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan Jeotermal Kaynaklı Tarım Alanı imar planına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Erbaa İlçesi Değirmenli Köyü Köyönü mevkiinde bulunan 214 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın sahibi Sermet TANK tarafından, taşınmazın onaylı imar planında “yeşil alan” olarak görünen imar durumunun, beldenin köy statüsüne dönüştüğü için bu park alanına ihtiyaç olmadığı ve yaklaşık 31 yıldır kamulaşunna yapılmadığı gerekçeleriyle iptal edilmesi ve konut alanı olarak kullanılabilmesi için gerekli değişikliğin yapılması talebine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Mülkiyeti İdaremize ait Kamu Ortak Malı Niteliğinde olan çayır ve güzle vasıflı Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Kapaklı ve Yolüstü Köylerinde bulunan taşınmazların tapu kayıtlarının terkini ve aynı vasıf ile kamu ortak malları özel siciline kaydı için muvafakat verilmesi talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, AR-GE Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında “Başçiftlik İlçesi Süt İşleme Tesisi Projesi” ne 1.000.000,00.-TL. eş finansman katkısı yapılması talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kentsel Yenileme ve Proje Takip Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İlimize gelen depremzede vatandaşlarımızla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • İlimiz Merkez ve İlçelerinde tıbbi atıkların imha süreçlerinin işleyişi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.
 • Birinci derecede deprem bölgesi olan İlimizde olası bir deprem felaketinde ana yolların kullanılamaz hale gelmesi durumunda alternatif olarak kullanılacak olan İdaremize ait yolların durumları ile ilgili Doğal Afet ve Göç Komisyonu ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu (müşterek) raporunun görüşülerek konunun karara bağlanması.”
DİKKAT!  BAŞKAN EROĞLU: “ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALIYORUZ”

Hürsöz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Tokat Nöbetçi Noterler

 

Tokat Nöbetçi Eczaneler

 

Tokat Bugün Vefat Edenler

 

Tokat Planlı Su Kesintileri

kingroyal meritking meritking giriş kingroyal giriş madridbet