takip et takip et takip et
Köşe Yazıları

29 Ağustos 2019 - 09:55:28 - 1280 Okunma

KABE’NİN MODERN PUTLARI

Putçuluk Allah’tan başka otoriteye tapmak, gücü başka yerde arama, Allah’la kul arasına vasıta koyma gibi ifade edilebilir. İslam öncesi Arap tarihine baktığımızda Arapların yeknesak bir inanç sistemine sahip olmadıkları, birbirinden farklı gelenekleri benimsedikleri anlaşılmaktadır. Arapların büyük bir kısmı putperest olmakla birlikte içlerinde Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, hatta Maniheistlerin bulunduğu da bilinmektedir. İslam’dan önce Kabe’ye saygı gösteren, onu tavaf eden, onun yanında bağışlanma dileyen ve Hac farizasını yerine getiren Kureyşliler, diğer taraftan putları yüceltmek, onlar adına kurban keserek ve onlardan yardım beklemek gibi derin bir dini sapkınlığa düşmüş kabileler vardı Mekke’de. Nitekim Yusuf süresi (12/106) ayette “Onların çoğunluğu şirk koşmadan Allah’a iman etmezler” şeklinde bu açık çelişkiye dikkat çekilmiştir. Kaynakların verdiği bilgilere bakılırsa, Araplarda putçuluk öylesine yaygın bir hal almıştı ki, her kabilenin kendine has bir putu bulunurdu. Bunun yanı sıra birkaç kabilenin tapındığı daha büyük putlar da mevcuttu. Peygamberimize peygamberlik geldiği tarihlerde bile en kutsal yer olarak bildikleri Kâbe’de toplam 360’dan fazla putları bulunuyordu. Her Arap kabilesinin sahiplendiği bir putu vardı ve bununla birbirle-rine üstünlük sağlamaya çalışırlardı.
Araplarda meşhur olan puotları ve onlara yüklenen manaları kısaca şöyle özetlemek mümkündür.
1. Hubal: Arapların baş tanrısıydı. Ay tanrısıdır. Savaşçı kişiliğiyle de bilinir. Kırmızı akik taşından yapılma insan suretli bir puttu.
2. Al-Lat: Al-Lat, Arapların üç baş tanrıçasından biridir. Bereket ve tarım tanrıçasıdır.
3. Al-Uzza: Üç büyük tanrıçanın en küçüğüdür. Yıldızların tanrıçasıdır.
4. Menat: Üç büyük tanrıçanın en büyüğüdür. Kader tanrıçasıdır.
5. Dushara: Nebatilerin en büyük tanrısıdır. Dushara göklerin tanrısı değil, dağların tanrısıdır.
6. Atargatis: Kuzey Suriye’nin en büyük tanrıçasıydı. Nehirlerin ve denizlerin tanrıçası olmakla beraber aynı zamanda bereket tanrıçasıdır.
7. Dhatu-Anwat: Kureyş kabilesinin ve Bedevilerin taptığı büyük bir ağaçtı.
8. Shams: Arapların güneş tanrısıdır. Arapça “güneş” demektir. Mezopotamya kökenli bir tanrıdır.
9. Wadd: Arapların su tanrısı.
10. Quzah: Göğün ve iklimin tanrısıdır. Araplar bu tanrının bulutlarda oturduğunu ve şeytanlara bulutlardan dolu attığını düşünürlerdi.
11. Athtar: Yemenli Arapların savaş tanrısı.
12. Manaf: Arapların kehanet tanrısı olup tanrıların en büyüğü kabul edilir.
13. Al-Qaum: Kervanların koruyucusu
Şu anda Kâbe’nin etrafına bakıldığında Araplara rızık sağlayan onlarca tanrıyı, putu görmek mümkündür! Neredeyse Kâbe’yi bir ahtapotun kolları gibi sarmışlar, sıktıkça sıkıyorlar, Kâbe’nin nefes almasını zorlaştırıyorlar. Hacca gelen hacı adayları Haram’a geldiklerinde ilk karşılaşacakları yerin Allah’ın evi yani Kâbe olacağını zannediyorlar. Otobüsten inince önce minareler, minareleri takip edince insanı en güzel şekilde içeri davet eden Kâbe’nin dış duvarları, yani evin hizmetçileri ve hangi kapıdan girdiğinin hiçbir önemi olmadan, her gün en azından kırk kere yöneldiği, aklının erdiğinden beri hayal ettiği o muhteşem evi göreceğini zannediyor insan. En az altı ay O’na(Kabe’ye) konsantre olan bir insanı otobüsten indiğinde öyle iri bir put karşılıyor ki konsantre, monsantre diye bir şey kalmıyor, gözünü ovuşturarak hocam; biz nereye geldik sorusunu sormadan kendisini alamıyor. Kâbe, Allah’ın evi, Hz. İbrahim Makamı, Hz. İsmail, Hz Hacer, Hz. Muhammet ve arkadaşlarının mahallesi, çile tepeleri, çile yolları… Nerede bunlar, yer yarıldı yerin altına mı girdi. Bunların üzerindeki bu putlar neki! Kim yaptı bunları buraya? Emeviler mi, Abbasiler mi, Selçuklular mı yoksa Osmanlılar mı? Ne zaman yapıldı bunlar. Yoksa bugünkü Arabistan devleti, krallık mı? Bu putları bu Kâbe’nin çevresine hangi akıl, hangi vicdan, hangi inanç yapısı dikebilir? Hz. İbrahim kırmıştı putları ve sucu en büyük puta atmıştı ve cahil Araplar da buna inanmıştı. Peygamberimiz Mekke’yi fethedince Kâbe’yi putlardan temizlemiş ve saygınlığını artırmıştı. Osmanlı Kâbe’yi terk edinceye kadar Peygamberimize olan saygısından dolayı Kâbe’nin Hadim-ül Haremeyn’i olmuş ve oraya bırakın put sokmayı, en ufak bir hurafe bile karıştırmamıştır. Osmanlıdan buralar gasp edildikten sonra eski hastalıkları depreşen Araplar Kâbe’ye tekrar putları dikmeye başladılar. Kimdir bu yeni putlar?
Pullman ZamZam Makkah Putu
Hilton Suites Makkah Putu
Shaza Makkah Putu
Anjum Makkah Hotel Putu
Le Meridien Makkah Putu
Elaf Ajyad Hotel Makkah Putu
Al Tawfiq Plaza Hotel Putu
Jabal Omar Hyatt Regency Makkah Putu
Makkah Hotel Putu
Swissotel Al Maqam Makkah Putu
Dar Al Tawhid Intercontinental Makkah Putu
Wahet Al Deafah Hotel Putu
Elaf Kinda Hotel Putu
Bütün bu putları yerle bir edeceksin ve sucu da en büyük put olan saatli put olan ZamZam’a atacaksın. Onun saatini bir an önce kurup bomba gibi patlatacaksın. Bu putları kıracaksın ki Kâbe’yi hava aldıracaksın, rahat ettireceksin. Kâinatın sahibinin evinin çevresini genişleteceksin ve ziyaretçilerine sıkıntı yaşatmayacaksın.
Kâbe İslam’ın simgesidir. Müslümanların buluşma, tanışma ve kongre merkezidir. Kâbe değişimin yeridir, en büyük eğitim uygulamasının yapıldığı yerdir. Kâbe, İslam’ın muhteşem çağrısının, medeniyetinin, kültürünün dünyaya açıldığı, tanıtıldığı merkezdir. Kâbe ve çevresi en emin belde, en temiz belde ve yalan dolanın olmadığı mekândır. Kâbe Müslümanların gücü, kudreti, kendilerine güveni, ayrılıkların törpülendiği ve Müslümanların kaynaştığı yerdir. Kâbe, Müslümanların birbiriyle empatisinin gerçekleştiği, eksiklerinin belirlenip giderilmesi için çarelerin arandığı yerdir aynı zamanda. Kâbe, Allah’a şah damarı gibi en yakın olduğunu hissettiği yerdir. Bütün bu özelliklerin farkına varmak için huzurlu bir ortam, dikkat dağıtıcıların minimize edildiği bir ortam gerekmektedir. Dolayısıyla Kâbe’nin çevresi aslına rücu ettirilmelidir.
Bence Kâbe’nin çevresi tamamen yıkılmalı, Osmanlı revak sistemi modernleştirilip İslami motiflerin yoğun olduğu, medeniyet iddiası olan bir mimariyle yeniden inşa edilmeli. Oteller yıkılıp en az 2-3 km uzağa taşınmalı, tekerlekli araç sisteminden vaz geçilmeli, metro sistemi çok modern ve geniş bir halde döşenip insanlar bu sistemle ya da benzer sistemle taşınmalı. Çevredeki karayollarının pek çoğu kapatılmalı, tüneller iptal edilmeli, Kâbe’ye giriş ve çıkışlar modern hale getirilmeli, her dilden levhalarla vb uyarı işaretleriyle işaretlenmeli. Her milletten insanlar namaz kıldırabilmeli vs.
Kâbe elbette yetim ve sahipsiz değildir. Ancak Kâbe’nin Hadim-ül Haremeyn’i yoktur. O’na bir karşılıksız bakıcı lazım, yaptığı işten zevk alan, Allah rızası için yapan. Bu doğrultuda Mekke ve Medine Arapların yönetiminden mutlaka alınmalı, Vatikan gibi yarı bağımsız olmalı, Türkiye başkanlığında İslam ülkeleri konsorsiyumuna devredilmeli. Hacılar bir gelir kapısı olarak görülmemeli, onlar İslam’ın görünen yüzü olarak görülmeli. Mükemmel bir organizasyon ve mükemmel bir değişimle İslam’ın ihraç kalemi olmalı Mekke ve Medine, hacılarımız da birer misyoner gibi bu işi gerçekleştirmeli. Her saniyesinden zevk almalı, yaşamlarında tam bir ıslahat gerçekleşmeli, yeniden doğmalılar. Bunu gerçekleştirmek Mekke ve Medine’yi ve diğer İslam ülkelerini yönetenlerin sorumluluğundadır.
İsmet YALÇINKAYA

"İsmet Yalçınkaya" diğer yazıları için tıklayın.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

PressTR.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır.

PressTR

tokat haberleri

tokat haber

tokat haber 60

tokat gazetesi

tokat gündem

tokat merkez haberleri

son dakika tokat haberleri

tokat haberi
tokat haberi oku