takip et takip et takip et
Köşe Yazıları

17 Haziran 2017 - 13:15:14 - 6 Okunma

Esma-Ül Hüsna En Güzel İsimler Allah’ındır

Allah-ü Teala’nın doksan dokuz en güzel isimleri vardır. Bu en güzel isimlerin neler olduğunu ve bu isimlerin anlamlarını, ifade ettiği güzel manalarını, Yüce Yaradan’ın sahip olduğu sonsuz kudret ve yaratıcılığını, kulları için sunduğu nimetleri; güzellikleri ve iyilikleri, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar sonsuz ve yüce vasıflarını, hikmetlerini, sonsuz olan evreni nasıl yönettiğini, bu en güzel isimlerle kullarına vermek istediği güzel mesajları ifade etmeye çalışacağım.

                Ayrıca Yüce Allah’ın, doğru yoldan sapan, emir ve yasaklarına uymayan, günah işleyen, dini görevlerini yerine getirmeyen, yanlış yapan kullarını uyarmak ve pişmanlık duyarak doğru istikamete yönelmelerini sağlamak için verdiği mesajları da dile getirmeye çalışacağım.

                Yüce Yaradan’ın en güzel isimlerini aşağıda takdim ediyorum.

                Değerli okurlarımın ve bütün insanların, bu en güzel isimleri okuyarak, yaşamları boyunca emir ve yasaklarına harfiyen uyan, doğru yoldan sapmayan, müjdelenen ve Yüce Allah’ın rızasını kazanan kullarından olmasını Allah-ü Teala’dan niyaz ediyorum.

                Hoşça kalınız…

ESMA-ÜL HÜSNA

EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’INDIR 

ER RAHİM: Bağışlayan;

ER RAHMAN: Esirgeyen;

EL-GAFUR: Çok Affedici;

EL LATİF: Kullarına Lütfeden;

EL-AFÜVV: Affedici,

EL-VEHHAB: Karşılıksız Veren;

EL-KERİM: Çok cömert;

EL VEDÜD: Müminleri seven,

EL-VASİ: İlmi ve Rahmeti Geniş;

EL BASIT: Rızkı Genişleten;

EL-VALİ: Sahip;

ER-RAFİ: Müminleri Yükselten;

EL-HAMİD: Övgüye Layık;

ER RAKİB: Gözeten;

EL-MECİD: Şerefi Yüksek;

EL-HADİ: Hidayete Erdiren;

EL-HAK: Hakkın Kendisi;

ER-RAUF: Şefkati çok;

EL-AZİZ : Ulu Galip,

EL-BERR: İyiliği çok;

EL-MACİD: Şanı Yüce Ve Keremi Çok

EL-EHAD: Bir;

EL-KEBİR: Büyük, EL-MUCİB: Duaları Kabul Eden;

El-VEKİL: Kulların İşlerini Yerine Getiren;

EŞ-ŞEKUR: Az Amel’e Çok Sevap Veren;

EL-MÜTEKEBBİR: Yegane Büyük;

EN-NAFİ: Dilediğine Fayda Veren;

EL-BARİ: Eksiksiz;

EL MUHYİ: Hayat Veren, Dirilten;

EL-KUDDUS: Noksanlıklardan Arınmış;

EL-MUKTEDİR: Her şeye Gücü Yeten;

EL-CAMİ: Birbirine Zıt Şeyleri Bir araya Getirebilen;

EL-VAHİD: Bir;

EL-MUHSİ: Her şeyi Sayan Bilen;

El-MÜTEALİ: Noksanlıklardan  Yüce;

EL-MUSAVVİR: Her şeye Şekil Veren

ES-SABUR: Çok Sabırlı;

EL-ALİM: Her şeyi Bilen;

EL-HAİR: Her şeyden haberdar;

ES-SEMİ: İşiten;

EL-HAYY: Diri;

EL-BASİR: Gören,

ES-SELAM: Yarattıklarını Selamette Kılan;

ER-REZZAK: Rızıklandıran

EL-MÜ’MİN: İnananları Güvenlikte Kılan;

EL-MUİZZ: Yücelten Aziz Kılan;

EL-REZZAK: Rızıklarını Yaratıcı;

EL-FETTAH: Hayır Kapılarını Açan;

EL-BEDİ: Çok Güzel Yaratan;

EN-NUR: Aydınlatan;

EL-MUĞNİ: Dilediğini Muhtaç Olmaktan Kurtaran;

EL-MUKİT: Kuşatan;

EL KAYYUM: Her şeyi Ayakta Tutan;

El-CEBBAR: Dilediğini Yaptıran;

EL-CELİL: Yücelik Sıfatları Bulunan;

EL-MÜBDİ: Her şeyi Yokluktan Çıkaran:

EL-BAKİ: Varlığı Sürekli Olan;

EL-HAFİZ: Koruyucu;

ET-TEVVAB: Tövbeleri Kabul Edici;

EL-GAFFAR: Günahları Örtücü, EL-ALİYY: Yüce Yüceltici;

El-VELİYY: Müminlere Dost ve Yardımcı;

EL-HAKEM: Hükmedici;

EL-HALİK: Yaratıcı;

ER-REŞİD: Yol Gösterici;

ES-SAMED: Muhtaç Olmayan;

EL-MALİKÜ’L-MÜLK: Mülkün Gerçek Sahibi;

EL-ZÜ’L-CELALİ VE’L-İKRAM: Ululuk ve İkram Sahibi;

EL-VARİS: Her şeyin Asıl Sahibi;

EL-HAKİM: Hikmet Sahibi;

EL-HALİK: Yumuşaklık Sahibi;

EL-KADİR: Kudret Sahibi;

EL-MUKADDİM: İstediğini öne Alan;

EZ-ZAHİR: Varlığı Açık Olan;

EL-BATIN: Zat ve Mahiyeti Olan;

EŞ-ŞEHİD: Her şeye Şahit Olan;

EL-GANİYY: Zengin, Kimseye Muhtaç Olmayan;

EL-MELİK: Buyrukları Tutulan

EL-AZİM: Azametli Olan;

EL-MÜHEYMİN: Hükmü Altına Alan;

EL-MUZİLL: Değersiz Kılan;

EL-KAVİYY: Güçlü Kuvvetli;

EL-MUAHHİR: Geri Bırakan;

EL-MUKSİT: Adaletli;

El-VACİD: İstediğini İstediği An Bulan

EL-METİN: Güçlü Kudretli;

EL-MANİ: İstediği Şeylere Engel Olan;

EL-ADL: Adaletli;

EL-MUMİT: Öldüren;

EL-HASİB: Hesaba Çeken;

EL-BAİS: Öldükten sonra Dirilten ve Peygamber Gönderen;

EL-MUİD: Öldürüp Yeniden Dirilten;

EL-KAHHAR: İsyankarları Kahreden;

EL-KABID: Ruhları Kabzeden;

ED-DARR: Dilediğini Zarara Sokan;

EL-MÜNTAKİM: Asilerden İntikam Alan;

EL-HAFID: Kafirleri Alçaltan;

EL-EVVEL: Başlangıcı Olmayan 

EL-AHİR: Sonu Olmayan

 

 

"Hamdi Ertürk" diğer yazıları için tıklayın.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

PressTR.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır.

PressTR

tokat haberleri

tokat haber

tokat haber 60

tokat gazetesi

tokat gündem

tokat merkez haberleri

son dakika tokat haberleri

tokat haberi
tokat haberi oku