Dolar 18,7800 0.36%
Euro 20,1575 1.2%
Gram Altın 1.211,97 -0,66%
Çeyrek Altın 2.036,00 -0,20%
Bitcoin 527219 -2.16423%
Ethereum 33563 -2.98039%
Yarım Altın 4.066,00 -0,37%
Tam Altın 8.104,35 0,73%
4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde Nedir?

ABONE OL
27 Şubat 2023, 21:08:49

4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, işten çıkış yapan işçiler tarafından en çok araştırılan konulardan biridir. Bu madde, işçilere ihbar tazminatı hakkı tanımaktadır. İhbar tazminatı ile ilgili olarak iş kanunu 17. madde ne anlama gelir, nelere dikkat etmek gereklidir ve konu hakkında tüm detaylar bu maddede açıklanmaktadır. Bu nedenle, işçilerin işten ayrılırken haklarını korumak için bu maddenin detaylarını bilmeleri önemlidir.

4857 sayılı İş kanunu madde 17 nedir ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, süresi belirlenmemiş bir iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, karşı tarafa önceden belirlenmiş bir süre içinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirim süreleri, mevzuatımızda “ihbar süreleri” olarak adlandırılmaktadır.

4857 Sayılı Kanunun 17. Maddesi tam olarak şu şekildedir; 

Madde 17: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa
bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi hükmüne göre, işveren ya da işçi belirsiz süreli bir iş sözleşmesini feshedecekse, bunu kanunen belirlenen sürelerden önce karşı tarafa bildirimde bulunmalıdır.

Bu bildirim süreleri, çalışma süresine göre değişiklik gösterir. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 6 aydan fazla 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 hafta bildirim süresi uygulanır. Ancak bu süreler, sözleşme ile artırılabilmektedir.

Belirlenen bildirim sürelerine uymayan işveren ya da işçiler, karşı tarafa ihbar tazminatı adı altında bir tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Bu süreler asgari süreler olarak kabul edilmektedir.

İhbar sürelerine uymadan çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

Eğer işvereniniz, yukarıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan ve herhangi bir gerekçe bildirmeden sizi işten çıkardıysa, uymadığı süre kadar size tazminat ödemesi zorunludur. Ayrıca, işten çıkış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hem ihbar tazminatı hem de diğer alacaklarınızın ödenmesi gerekmektedir.

30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmazsa, noter aracılığı ile ödemenizin yapılması için bir ihtarname gönderebilirsiniz. İhtarnamede belirtilen süre içerisinde yine ödeme yapılmazsa, arabuluculuk bürolarına başvurmanız gerekebilir.

İhbar sürelerine uymadan işten çıktım, işveren borç çıkardı ne yapmalıyım ?

4857 Sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen sürelere uymadan iş sözleşmesini feshetmeniz durumunda, işvereniniz sizden uymadığınız sürenin tazminatını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda, kanunen yapılacak bir şey yoktur ve çıkartılan bu borcu, yani ihbar tazminatını ödemek zorundasınız.

İş kanunu 17. madde tazminat

17. madde kapsamında olan ancak işçinin çıkışını ihbar sürelerine uymadan veren işverenler işçiye ihbar süresi kadar tazminat ödemek zorundadır. Aynı durumda işçi için de geçerlidir.

4857 sayılı iş kanunu 17 ve 18 maddesi nedir?

4857 sayılı Kanun’un 17. maddesi, ihbar sürelerini belirlemektedir. Bu madde, işverenin işçiyi işten çıkarmadan önce belirli bir süre önceden haber vermesi gerektiğini düzenlemektedir.

Öte yandan, 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi, 30’dan fazla işçi çalıştıran işverenlerin işten çıkarma sürecinde uymaları gereken prosedürleri belirlemektedir. Bu madde, işverenin işçi çıkarma kararını yazılı olarak bildirmesi, işçinin kıdem tazminatı hakkının ödenmesi ve işçi çıkarmalarında öncelikle sendikalı işçilerin korunması gibi konuları içermektedir.

Bildirimli fesih işveren 4857 17 nedir?

4857 Sayılı Kanun’un 17. maddesi, işverenin işçinin kıdem süresine göre işten çıkarmayı planlaması durumunda, önceden belirlenen bir süre öncesinde işçiye bildirim yapması gerektiğini düzenleyen bir hükümdür. Bu bildirim süreci, işçiye uygun ihbar süreleri verilerek işten çıkışın önceden bildirilmesini içerir.

İşten çıkarken ihbar süresi zorunlu mu?

Evet, yüz kızartıcı suçlar yani derhal fesih gerektiren suçlar haricindeki çıkışlarda ihbar süresi zorunludur.

İstifa eden işçi hemen ayrılabilir mi?

Hayır, Eğer hemen işten çıkarmayı gerektirecek bir durum yoksa, 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca işçi, ihbar süresi kadar çalışmak zorundadır.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments