MEB EVE EĞİTİM BİR SEN ARASINDA PROTOKOL
MEB EVE EĞİTİM BİR SEN ARASINDA PROTOKOL

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube arasında işbirliği protokolü imzalandı.

            Protokolün amacı Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen Tokat 1 No'lu Şube işbirliğinde resmi ve özel Ortaokul-lise ve dengi okul, kurumlarında düzenlenecek bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi eğitim faaliyetleri, yarışmalar ve sosyal etkinlikler ile ilgili planlama, uygulama, organizasyon, belge tanzimine ilişkin esas ve yükümlülükleri düzenlemek olarak belirtildi.

            Protokol, Şube Başkanı Şaban Ceylan, yönetim kurulu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile eğitimcilerin katılımıyla Öğretmenevinde imzalandı.

            Protokol imza töreninde konuşan Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan,

küresel güçlerin ve onların işbirlikçilerinin en çok bilinçli, imanlı bir gençlikten korktuğunu söyledi. Ceylan, “O nedenle bütün planlarını gençliği yozlaştırmak, inançlarını ve değerlerini bozmak, nesli ifsat etmek üzerine kuruyorlar. Sinemadan televizyona, yazılı görsel medyadan sosyal medyaya, şans oyunları başta olmak üzere, kumardan uyuşturucuya kadar bütün araçlarını seferber etmiş durumdadırlar.

Medeniyet davası, yükte ortaklaşmayı, işte uzmanlaşmayı, yöntemde uzlaşmayı gerektirir

            Her ülke, her toplum eğitime önem vermek zorundadır. Ancak emsaller arasında hep bir yarış söz konusudur. Emsallerimizle olan mesafemiz nasıldır, eğitimimizi nereye taşıyabildik, başarı öykülerimizi yazabilecek gençleri yetiştirebildik mi, acaba ideallerimiz temennilerden mi ibaret yoksa bunları gerçekleştirebilecek potansiyele ve kitleye sahip miyiz? Teorik olarak tüm toplumlar buna sahiptir. Ama pratikte bunu başarabilen çok az. Eğitimde yapılacaklar bunun için çok önemlidir. Bunu sadece devlet eliyle gerçekleştirmek zordur, devlet en büyük katkıyı sağlar. Devlet alt yapı, personel vs. temin eder ancak toplumun her kesimi buna katkıda bulunmak durumundadır. Eğitimle ilgili kendini sorumlu gören herkes buna mecburdur. İşte, Eğitim-Bir-Sen olarak, bu konuda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak zorundayız ve yapmaktayız.

Eğitimin dönüşüm ve gelişim süreçlerine katkıda bulunma yükümlülüğümüz var

            Her türlü rapor ve çalışmalarla eğitime tesir etmeliyiz. Bu amaçla araştırmalar yapıyor, raporlar hazırlıyoruz. Eğitimle ilgili her adımı izliyor ve öneri sunmaya, kafa yormaya devam ediyoruz. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin eğitim izleme ve değerlendirme raporlarımızı bunun için hazırladık. Ortaya çıkan verileri eğitim konusunda rekabet ettiklerimizle kıyaslayınca istenen seviyede olmadığımızı görüyoruz.“Bir Bilenle Bilge Nesil” bu alanda yürüttüğümüz önemli bir proje olup ülkeye örnek teşkil edecek önemli bir çalışmadır." diye konuştu.

            İl Milli eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, “İşbirliği protokol çalışmamız eğitimde yeni bir boyut. Yük oldukça ağır ve bu yükü paylaşmaya dönük protokol oldukça faydalı olacaktır. Gençlerimizi fikir, edebiyat, kanaat önderlerimizin eserleriyle buluşturmak zorundayız. Bu, topyekûn geleceğin inşasıdır. Bunu kimseden beklememeliyiz, bunu yapacak olan bizleriz. Maddi olarak yapılabilecekler konusunda ciddi mesafeler aldık ülke olarak. Bugüne kadar ki gayretli çalışmalarınıza ek olarak böyle bir işbirliği çalışması içerisinde olmanızdan ziyadesi ile memnun olmaktayız. Olaylara, düne bugüne ve yarına daha bir üst yaklaşımla bakmalıyız. Çalışmanın öğretimle eğitimle alakalı kısmı sadece okulla sınırlı olmamalı, toplumun her kesimiyle ilgili bir konu bu. Her zaman yeni şeyler söylemek, yapmak mümkündür. Çocuklarımızın ahlaki ve kültürel eğitimine de önem ve öncelik verilmelidir. Tokat'taki eğitim, çok sayıda kişinin-kurumun katılımı ile bu boyutu ile de gelişecektir. Eğitim Bir Sen Şube çalışmalarınıza teşekkür ederim." dedi.

Protokol kapsamında Kulüplerde yapılması planlanan faaliyet ve sosyal etkinlikler ise şöyle.

-Sosyal ve kültürel gelişimi desteklemeye dönük eğitimler,

-Medeniyet Tarihini ve Önemli Şahsiyetleri tanımaya dönük eğitimler, kültür sanat çalışmaları, sosyal etkinlikler,

-İletişim araçlarını kullanmak,

-Bilim ve teknoloji, el becerisi kazandırma vb. kursları

-Gezi, seminer, yarışma, kitap okuma, güzel yazı yazma ve güzel şiir okuma vb. etkinlikler.

-Spor (futbol, basketbol, voleybol, yüzücülük, okçuluk, binicilik, izcilik, Oryantiring,vb.) etkinlikleri ve spor kampları

-Kültürel okuma-yazma, Sanat okulu-Atölyesi

-Arapça, Esma-ül Hüsna, 40 hadis öğrenme okulu

-Ortak kitap okuma okulu

-Etkili iletişim ve liderlik okulu

 

-Eğitim çalışanlarının kişisel gelişimi için eğitimler.