Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon  Merkezi (GAMER) faaliyete geçti
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) faaliyete geçti

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)  tanıtım toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında İl Gamer Operasyon Salonunda yapıldı.

            Toplantıya Vali Dr. Ömer Toraman’ın yanı sıra Vali Yardımcıları M.Suphi Küspeci,  Dr. Mehmet Gödekmerdan, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü  Göksel Topaloğlu ile izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu üyeleri katıldı. 

 

            81 ilde 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak olan ve Tokat’ta faaliyete geçen GAMER; güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alacak. Bütünleşik bir yönetim anlayışıyla olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını düzenlemek amacıyla hazırlandı.