Okul masrafları el yakacak
Okul masrafları el yakacak

Yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2013-2014 öğretim dönemi 16 Eylül’de başlayacak. Eğitim-Bir-Sen, okula yeni başlamak için yapılacak asgari masraf listesini çıkardı. Eğitim-Bir-Sen’in araştırmasına göre, bu yıl eğitim harcamaları masrafı geçen yıla oranla ortalama yüzde 12,1 artacak. Öğrencinin eğitim maliyeti her yıl enflasyon oranından fazla artıyor ve velileri ekonomik anlamda zorluyor.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), öğrencilerin 4+4+4 eğitim sisteminde, okula başlangıç masrafları ile veliye maliyetini araştırdı.

ÜNİFORMA GİYME ZORUNLULUĞU OLAN İLKOKULA BAŞLANGIÇ MASRAFI 575 TL

            Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı ortalama 345 TL, ilkokula başlayan bir öğrenci için 575 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 588 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 685 TL harcama yapılması gerekiyor.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASINA GEÇECEK İLKOKULLARA BAŞLANGIÇ MASRAFI 440 TL

            Serbest kıyafet uygulamasına geçecek okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafları düşüyor. Araştırmaya göre, serbest kıyafet uygulamasına geçecek olan ilkokula başlayan bir öğrenci için 440 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 453 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 485 TL harcama yapılması gerekiyor.  Buna göre, üniforma giyme zorunluluğu olan okullarla mukayese edildiğinde velinin 135 TL ile 200 TL arasında kazancı olacak.

            Üniforma Giyme Zorunluluğu Olan Okullara Devam Eden Öğrencilerin Velisine Maliyeti

Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 13 bin 342 TL harcama yapılıyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 124 TL olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 6 bin 250 TL, ayda ise ortalama 130 TL harcama yapılırken, öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 249 TL, ortaöğretimde 280 TL’ye çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 249 TL’den 395 TL’ye, ortaöğretimde ise 280 TL’den 421 TL’ye çıkıyor.

            Veli, çocuğunu sınavlara hazırlık için dershaneye gönderdiği takdirde ise, maliyetler daha da artıyor; okul öncesi eğitim ile ilköğretimde aylık ortalama 453 TL, ortaöğretimde aylık ortalama 681 TL masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.

            Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti ise, aylık ortalama 126 TL olarak yansıyor.

            Yapılan araştırma sonucunda 2012-2013 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 112 TL iken, bu yıl yüzde 12,1 oranında 14 TL’lik bir artış göstererek 126 TL’ye yükseldi.

            Eğitim harcamalarındaki artışın yıllık enflasyon oranından fazla olması; TÜFE, TÜİK madde sepetindeki 444 madde baz alınarak hesaplanırken, bu araştırmada ise öğrencinin mecburi ihtiyacı olan 50 civarındaki madde üzerinden hesaplama yapılmasından kaynaklanıyor.

            Tokat Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Cemil Çağlar araştırmayı değerlendirerek, “Araştırma sonuçları gösteriyor ki, çocuğu ilköğretime giden memurlar için, maaşlarında yer alan 6 yaş üstü çocuk yardımı en az 124 TL’ye çıkarılmalıdır. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ise, ilköğretime giden her çocuğu için devlet en az 124 TL yardım yapmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara belli bir bütçe ayırarak, okullarda öğrencilerden sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmelidir. Zaten öğrencinin eğitim giderleri veliye büyük yük olmaktadır. Okullardaki aidat, sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi harcamaların da velilerden alınması bu yükü iyice artırmaktadır.

            Serbest kıyafet uygulamasına geçmeyecek okullarda çocuğu okuyan velinin her yıl üniforma alma zorunluluğu olduğundan dolayı, üniforma veliye ek bir yük daha getirmektedir.

 

Bireylerin eğitim giderlerini devletin karşılaması gereklidir. Bu, anayasal bir zorunluluktur. En büyük yatırımın, çocuklarımıza yapılan yatırım olduğu unutulmamalıdır.” dedi.