TOKAT GAZETESİ

EKİP ÇALIŞMASI ÜZERİNE..

EKİP ÇALIŞMASI ÜZERİNE..

Başarı, ekip çalışmasının ürünüdür.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle beraber olmaktır başarı..

Ekip; aynı ortak amaç etrafında bir araya gelmiş, inanmış, adanmış, nitelikli bir insan topluluğunu ifade eder.

Ekibi oluşturan tüm bireyler değerlidir.

Bir yönetim biriminde birbirinden farklı görev ve fonksiyonlar bulunabilir.

Herkes organizasyon içinde kendi görevini yerine getirmekle vazifelidir.

Ekibin fertleri farklı görevleri ifa etse de onurda eşittir.

Ekibin üyeleri aynı ortak amaç için çalıştıklarından aynı elin parmakları, aynı ağacın dalları, aynı binanın tuğlaları gibidir.

Sistemin dişlilerinin sağlıklı işleyebilmesi için bütünün her bir parçası, ekibin tüm üyeleri kendi görev ve fonksiyonunu yerine getirmelidir.

Ekibin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler önemlidir.

Ekibi bir ve beraber kılacak, ortak amaç etrafında buluşturacak ve tutacak motivasyon geliştirilmelidir.

Ekibin başarısında ekip liderinin oldukça önemli bir rolü vardır.

Ekip lideri ekibe vizyon kazandırmalı, ekibin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler tasarlamalıdır.

Ekibin, faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için iş ortamındaki görev ve fonksiyonlar net bir şekilde belirlenmeli,

görev tanımları ve iş akışları profesyonel anlamda saptanmalı,

ekip üyeleri arasında adil bir işbölümü yapılmalıdır.

İşbölümü; işlerin düzenli, kolay, etkin ve verimli yürütülebilmesini sağlar.

Herkes işbölümü gereği kendi işini yapacaktır.

Bununla birlikte ekip üyeleri dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeli, birbirine yardımcı olmalıdır.

Ekip üyeleri birbirini yıkayan eller gibi olmalı, neşe ve kederde bir ve beraber hareket etmelidir.

Ekip çalışmasının başarılı olabilmesi amacıyla kurumsal amaç, hedef ve stratejiler belirlenmeli, eylem planları hazırlanmalıdır.

Kurum kültürü ve ekip dinamikleri geliştirilmeli,

Kuruma yeni başlayanlar bu ekip ortamı içinde sisteme entegre edilmelidir.

Ekip üyelerine hizmet öncesinde ve içinde mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda düzenli ve sürekli eğitimler verilmeli, kişilerin kuruma uyumlarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir.

Profesyonel yönetimin en temel enstrümanı ekip çalışmasıdır.

Kamuda ve özel sektörde başarının sağlanması ve sürdürülmesi

ekip çalışmasının gerekleriyle

mümkün olacaktır.

                Dipnot: Adalet Bakanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Başkanı çok kıymetli öğrencim Mehmet Aykut Cihangir Bey’in o çok güzel yazılarından birini bugün kendisinden izin alarak paylaşmak istedim. Çünkü yazının konusu da güzel kendisi de. Her kurumda, okulda ve ailede ihtiyaç duyulan, bir türlü beceremediğimiz ekip çalışması, birlikte problem çözme, “bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözüne uygun bir yaşam şeklini bir türlü beceremiyoruz. Onun için aynı hedefe kilitlenmeyen yığınlar haline geliyor, ne yaptıklarımızdan tat alıyoruz ne de verim. Bu sosyal yaraya parmak basan bir yazı olduğu için ve daha fazla insana ulaşması için yazıyı paylaşmak istedim.

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat