TOKAT GAZETESİ

ANTALYA’DA GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ EĞİTİMİ

ANTALYA’DA GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ EĞİTİMİ

                Türkiye ve Türk dünyası başta olmak üzere, dünya coğrafyasındaki dil, kültür, sanat, edebiyat, fikir faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi,  kuruluşlara destek vermek ve her tür bilimsel çalışma yapmak amacıyla 2015 yılında merkezi Ankara'da ve kısa adı DÜNYA-DER olan ‘’DÜNYA YAZARLAR VE AYDINLAR DERNEĞİ’’ kurulmuştur.

                Derneğimizin ilkesi, maddi ve manevi mirasımızın en temel unsurlarından Türk kültürü, Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk sanatını korumak, yaşatmak; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk milletine has değerlerin tanınmasını sağlamak,
                Türk ve dünya yazar ve aydınlarının eserlerini karşılıklı olarak tanıtmak; yayımlarını ilgili ülkelerde neşretmek; yazar ve aydınlar arasında görüş alışverişi için seminer, sempozyum, konferans, panel ve çalıştaylar düzenlemek,

                Türkiye ve Türk Dünyasının yazar ve aydınları ile diğer devletlerin yazar ve aydınları arasında insanlığın huzuru ve dünya barışı için ortak çalışmalar yapmak,  Türkçenin bütün dünyada yaygın bir iletişim dili olmasına yönelik çalışmalar yürütmektir.

                Yönetim Kurulu Başkanı olduğum DÜNYA YAZARLAR VE AYDINLAR DERNEĞİ, yukarıda belirttiğim faaliyetlerinin yanında Avrupa Birliği kapsamında da projeler gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından 2018 yılının Şubat ayında Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında proje sunabilmek için ‘’Gönderen ve Koordinatör’’ kuruluş olarak akredite edilmiş olup, bundan böyle gönüllülük kapsamında AB nezdindeki ortaklarıyla projeler gerçekleştirecektir.

                Avrupa Gönüllü Hizmeti; 17-30 yaş arasındaki gençlerimizin bir AB üyesi veya Türkiye gibi "Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan akredite kurum ve kuruluşların yürüttüğü sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmasını sağlayan projelerdir. Kısmen dil eğitimini de içeren Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında gerçekleştirilen muhtelif konulardaki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemek ve gençlerin bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer almalarını sağlamaktır.Bu süreçte gönüllü, dahil olduğu faaliyetler boyunca bulunduğu oluşuma katkı sağlayarak yeni beceriler edinir, yeni diller öğrenir ve diğer kültürleri keşfeder.

                Bu program dahilinde; 28 AB ülkesi, program ülkeleri ve komşu ülkelerde toplam 6.078, Türkiye’de ise 301 akredite kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

                Derneğimiz de bu kuruluşlar arasına dahil olarak akredite olduktan sonra, 06-09 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve 40 yeni akredite kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen Akreditasyon Eğitimine davet edilmiş, şahsım ve derneğimiz proje sorumlusu Muammer Çam ile birlikte bu toplantıya katıldık.

                Bu toplantıda Erasmus+ Programı kapsamındaki akredite kurum ve kuruluşlara Gönüllülük Programının felsefesi, gönüllülük yönetimi, projelerdeki aktörlerin hak ve sorumlulukları, proje başvuru sürecine ilişkin lojistik düzenlemeler, kriz yönetimi, kullanılan online sistemler, teknik bilgiler, örnek gönüllülük projeleri, gönüllülük projelerinin hazırlanması ve iyi örneklerin paylaşılması gibi uygulayacağımız projelerle ilgili her türlü bilgilendirme ve eğitim verilmiştir.

                Bu vesile ile, öncelikle kuruluşumuzun akredite öncesi ve sonrasındaki yardımları, bu eğitimin koordinasyonu, uygulanması ve bizimde dahil olduğumuz akredite kuruluşlardan sorumlu, yazımızın teknik bilgilere katkı sahibi, Türk Ulusal Ajansının Akredite Masası Yetkilisi Uzman Aydın ÖKSÜZ nezdinde emeği geçen eğitmenlerimiz ve Ajans yetkililerine bizleri de AB projeleri ve bu gönüllülük fırsatları ile tanıştırdıkları, eğitim dahil verdikleri bütün emekleri için çok teşekkür ederiz.   

Osman BAŞ

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat